Avlopp

Avlopp inom tätort

I Gnosjö kommun finns sex avloppsreningsverk och två markbäddar. Allt du spolar ner i avloppet, oavsett om det är i toaletten, duschen eller diskvasken, förs genom ett ledningsnät till kommunens avloppsreningsverk. Vattnet som spolats ner ska efter att det renats i avloppsreningsverket släpps ut i naturen till närmaste vattendrag.

Vad får man spola ner i avloppet?

För att naturen inte ska ta skada krävs att du endast spolar ned sådant som avloppsreningsverket kan rena. I toaletten får man bara spola ner:

  • Urin och avföring
  • Toalettpapper

Följande kan orsaka problem i avloppsreningsverken och avloppsledningarna eller förorena avloppsvattnet och slammet:

  • Kemikalier och giftiga ämnen ska lämnas in på närmaste miljöstation.
  • Fasta föremål (t ex bindor och tops) kan orsaka stopp i ledningsnätet samt i det egna avloppet och ska slängas i soporna.
  • Läkemedel ska lämnas in till Apoteket för att de inte ska spridas i vår miljö.
  • Olja/fett kan orsaka stopp i ledningsnätet då det kyls ner och bygger på inuti ledningarna. Därför ska det samlas upp och lämnas in på närmaste miljöstation.

Vid byggnation

Vid all byggnation ska en anmälan om VA-anslutning samt en VA-situationsplan/VA-ritning lämnas till teknik- och fritidsförvaltningen.

Avlopp utanför tätort

Enskilda och gemensamma avlopp
Du som inte har möjlighet att ansluta till kommunalt vatten och avlopp kan ordna en så kallad enskild avloppsanläggning. För att anlägga en sådan krävs tillstånd från kommunens samhällsbyggnadsnämnd.

Om du har grannar i samma situation kan det i många fall vara både ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt att lösa vatten- och avloppsfrågan med en gemensam anläggning.

Vill du ansluta en vattentoalett till en enskild avloppsanläggning, eller ändra på en redan existerande anläggning, måste du ha tillstånd från samhällsbyggnadsnämnden.

Mer information om enskilda avlopp

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Va-chef
Michael Bucht
tel 0370-33 10 00
michael.bucht@gnosjo.se

 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Jan-Ove Rickardsson
tel 0370-33 10 93
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se