Avgifter, vatten och avlopp

Det du betalar för vatten och avlopp motsvarar de kostnader kommunen har. VA-verksamheten finansieras nämligen med avgifter och inte med skatter. Hur stor taxan och avgifterna blir beslutas av kommunfullmäktige. Den nuvarande taxan gäller från 1 januari 2022.

Taxan består av två delar:

  • Anslutningsavgifter som tas ut när en fastighet ansluter sig till det kommunala VA-nätet (engångskostnad). Avgiften kan även tas ut vid om- och tillbyggnad.
  • Brukningsavgifter som beror på hur mycket vatten du använder och hur din fastighet är ansluten (årlig kostnad).
Anslutningsavgift bostäder exklusive moms

Anslutning bostad

Belopp exkl moms

Avgift framdragning av servisledningar

41 436:00

Avgift upprättande av servisledningar

55 880:00

Avgift per lägenhet

21 176:00

Tillsammans

118 492:00

 

Anslutningsavgift annan fastighet exklusive moms

Anslutning annan fastighet

Belopp exkl moms

Avgift framdragning av servisledningar

42 436:00

Avgift upprättande av förbindelsepunkter

56 880:00

Avgift per m² tomtyta

25:77

 

Årlig brukningsavgift exklusive moms

Årlig brukningsavgift

Belopp exkl moms

Bostäder, fast avgift

2 650:00

Bostäder, rörlig avgift per m³ vatten

20:95

Annan fastighet, fast avgift

3 520:00

Annan fastighet,

rörlig avgift per m³ vatten

32:30

 

För komplett taxa, kontakta teknik- och fritidsförvaltningen.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Har du frågor om vatten och avlopp kan du kontakta vår kundtjänst.

Telefon: 0370-33 10 00

Öppettider: måndag-torsdag klockan 8-12

Epost: kundva@gnosjo.se

E-tjänst för vatten- och avloppsärenden

Vi har e-tjänst där du som fastighetsägare kan utföra flera ärenden direkt. E-tjänsten kan du använda för att:

  • skicka in din avläsning av vattenmätaren
  • göra adressändring
  • göra flyttanmälan
  • ändra dina egna kontaktuppgifter

E-tjänst för vatten- och avloppsärenden