Vatten och avlopp

E-tjänst för vatten- och avloppsärenden

Vi har e-tjänst där du som fastighetsägare kan utföra flera ärenden direkt. E-tjänsten kan du använda för att:

  • skicka in din avläsning av vattenmätaren
  • göra adressändring
  • göra flyttanmälan
  • ändra dina egna kontaktuppgifter

Viktigt angående inloggning

Kontakta VA-kundtjänst för att få ditt VA-kundnummer om du inte vill eller kan logga in med bank-ID. Fakturasystemets kundnummer som står på fakturan går tyvärr inte att logga in med här.

När du loggar in med organisationsnummer (företag) måste du lägga till två nollor ’00’ före det, så att det totala antalet siffror blir 12.

Har du något annat ärende som rör vatten och avlopp, kontakta gärna vår kundtjänst.

Anslut din fastighet till kommunens vatten- och avloppsnät

Vill du ansluta din fastighet till kommunens VA-nät behöver du fylla i en ansökan. Blanketten kan du fylla i direkt på skärmen, skriva ut, skriva under och skicka in till oss.

Felanmälan vatten och avlopp

Oavsett vilken tid på dygnet finns alltid jourpersonal tillgänglig för att hjälpa dig med akuta problem med vatten och avlopp.

Om det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp

Fastigheterna i våra tätorter är kopplade till det kommunala ledningsnätet. Men utanför tätorterna finns många enskilda anläggningar, både dricksvattenbrunnar och enskilda avlopp.

Alla fastighetsägare som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp är skyldiga att följa bestämmelserna i ABVA - "Allmänna bestämmelser för användandet av Gnosjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning" Pdf, 286.5 kB..

Vatten och avlopp är självfinansierande genom VA-taxan. Alla kostnader bärs alltså av de invånare i Gnosjö kommun som är anslutna till vatten- och avloppsanläggningen.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Har du frågor om vatten och avlopp kan du kontakta vår kundtjänst.

Telefon: 0370-33 10 00

Öppettider: måndag-torsdag klockan 8-12

Epost: kundva@gnosjo.se