Miljöskydd och kemikalier

Samhällsbyggnadsförvaltningen genomför regelbunden tillsyn av industrier och andra verksamheter som kan påverka människors hälsa eller miljö. Tillsyn innebär en skyldighet för samhällsbyggnadsförvaltningen att se till att verksamheter i kommunen efterlever de miljökrav som anges i lagar, förordningar och föreskrifter.

Ansvaret för brister och åtgärder ligger dock alltid på verksamhetsutövaren. Tillsynen som vi genomför syftar till att skydda och förbättra vår yttre miljö mot påverkan från bland annat luft- och vattenföroreningar, buller och avfall.    

Samhällsbyggnadsförvaltningen tar ut en avgift för tillsynen enligt miljöbalken. Avgiftens storlek varierar mellan olika branscher och bestäms av en taxa som beslutas av kommunfullmäktige.

 

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Samhällsbyggnadsförvaltningen

tel 0370-33 10 00
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Miljöinspektör
Mikael Lennartsson
tel 0370-33 10 95
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se


Länkar

Taxor och avgifter inom samhällsbyggnadsnämndens område, klicka här! Öppnas i nytt fönster.