Dricksvatten

Vatten är ett av våra viktigaste livsmedel och ställer därför stora krav på bra kvalité. Som dricksvatten räknas allt vatten som är avsett för dryck, matlagning eller livsmedelsberedning.   

Kommunalt vatten

I Gnosjö kommun finns det fyra kommunala grundvattentäkter. Det största vattenverket är Bäckshults som producerar ca 1800 kubikmeter/dygn. Tekniska kontoret ansvarar för att kvalitén uppfyller lagstiftningens krav. Dricksvattnet kontrolleras regelbundet enligt ett fastställt provtagningsprogram. Samhällsbyggnadsnämnden har tillsynsansvaret över kvalitén på det kommunala dricksvattnet.   

Enskilda vattentäkter

Många får sitt dricksvatten från en enskild vattentäkt. Den som har en egen brunn ansvarar själv för vattnets kvalitet. Samhällsbyggnadsförvaltningen hjälper till med information om vattenkvalité.

Ackrediterade laboratorium

Eurofins: www.eurofins.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SYNLAB: brunnsvatten.synlab.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ak LAB: www.aklab.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rapportera in din brunn till SGU

SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) har möjliggjort för privata brunnsägare att rapportera information om saknade brunnar i SGUs register Brunnsarkivet. Det går också att rapportera ny information om redan registrerade brunnar. Informationen från privata brunnsägare är ett komplement till den obligatoriska rapporteringen om nya brunnar som enligt lag ska ske direkt från brunnsborraren inom tre månader från slutförd verksamhet.

På följande länk kommer du direkt till ett webbformulär. https://apps.sgu.se/brunnsinventering/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: