Bassängbad

I Gnosjö kommun finns bassängbad i Töllstorpshallen. Samhällsbyggnadsnämnden har tillsynsansvar för bassängbad men den dagliga tillsynen sker inom ramen för verksamhetsutövarens obligatoriska egenkontroll. Då kontrolleras främst att tillräcklig desinfektion av vattnet sker.

Den som vill driva en badanläggning skall anmäla detta till samhällsbyggnadsförvaltningen innan lokalen/anläggningen tas i bruk.

Mer att läsa om bassängbad finns i Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:12) om bassängbad. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Joanna Zawodzinska
tel 0370-33 10 70
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Jan-Ove Rickardsson
tel 0370-33 10 93
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se


Länkar

Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Töllstorpshallen