Badplatser

Strandbadet vid Götarpsjön

Strandbadet vid Götarpsjön

Varje år tar samhällsbyggnadsförvaltningen prover på badvattnet vid kommunens strandbad. Vi tittar bl.a. på mängden bakterier och förekomsten av alger.

I Gnosjö kommun finns det badplatser i Albosjön (Kulltorp), Flaten, Götarpssjön, Hären (Välorna), Hästhultasjön, Sjöarpssjön, Skärvsjön (Sjöbo), Vikaresjön (Nissafors) samt High Chaparral.

Läs mer om badplatserna som drivs i kommunens regi under rubriken "Uppleva och göra".

Du kan även få resultaten på badvattenprover från hela landet på hemsidan "Badplatsen" framtagen av Folkhälsomyndigheten samt naturvårdsverket.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: