Ventilation

En välfungerande ventilation är viktig när det gäller inomhusmiljön. En otillräcklig ventilation kan orsaka dålig inomhusluft vilket kan inebära att man känner sig trött och har svårt att koncentrera sig. Ventilationen är viktig för att föra bort föroreningar som alstras inomhus eller t.ex. radon. Det kan även uppstå problem med fuktskador och mögel om ventilationen  är otillräcklig.

På Folkhälsomyndighetens hemsida "Kompletterande vägledning om ventilation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster." finns riktvärden för bostäder och ex. förskolor och skolor.

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem

På vissa byggnader finns det krav på återkommande ventilationskontroll (OVK). Enligt förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem ska byggnadens ägare svara för att funktionskontrollen utförs, dels innan ett ventilationssystem första gången tas i bruk, dels vid återkommande tillfällen under brukartiden. Förordningen gäller för skolor, flerbostadshus, kontorsbyggnader, samlingslokaler med mera. Kontrollen skall ske för att säkerställa att ventilationssystemet är rent och byggnadens ventilation tillräcklig. Kontrollen skall utföras av certifierad funktionskontrollant.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Jan-Ove Rickardsson
tel 0370-33 10 93
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Bygglovsingenjör
Amel Hamzagic
tel 0370-33 10 18
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Bygglovsingenjör
Antigona Selmani
tel 0370-33 10 46
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

 

Formulär

Anmälan av olägenhet

 

Länkar

Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.