Vedeldning

Vedeldning är en konst. För att elda på rätt sätt krävs det att man vet en hel del om förbränningsprocessen och hur den påverkas av bränslet och pannan eller kaminen. Den som eldar med ved har själv ansvar för att utsläppet av luftföroreningar blir så litet som möjligt.
 
För dagens moderna vedpannor gäller att de måste eldas mot en ackumulatortank för att de ska klara utsläppskraven. De flesta vedpannor som säljs idag uppfyller ställda utsläppskrav. Vilka pannor och kaminer som klarar kraven kan du se på Sveriges Provnings- och forskningsinstituts (SP) hemsida: www.sp.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Braskaminer och liknande är avsedda för så kallad trivseleldning, inte som huvudsaklig värmekälla.

Vid nyinstallation av panna/kamin krävs det bygganmälan och eventuellt bygglov. För att få tillstånd krävs att pannan/kaminen är miljögodkänd. Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen för information.

Kontakta också sotaren före installation av förbränningsanläggningen. Sotaren ska godkänna installationen med tillhörande rökkanal.

Bränsle och förbränning

För att uppnå goda förbränningsresultat krävs inte bara en bra anläggning utan också ett bränsle som lämpar sig att elda. Fuktig ved ger sämre förbränning och större utsläpp av luftföroreningar.

Nyhuggen ved innehåller 45-50% vatten, torkad ved ca 20-25%. Avverka veden under vinterhalvåret. Kapa och hugg veden i lagom längd för eldstaden och låt den torka under sommaren. Veden bör helst torka i minst ett år. Bäst är sedan om veden kan lagras inomhus, åtminstone några veckor innan den ska användas. Om du lagrar ved utomhus måste den ligga luftigt och skyddad mot regn.
 
En grundregel  som gäller alla anläggningar är att man måste sörja för att lufttillförseln till eldstaden är god. Se till att friskluftintaget i pannrummet är öppet.

- Se till att snabbt få ordentlig fyr och hög temperatur i eldstaden. Tänd med torra stickor, papper eller liknande och låt elden ta sig i finhuggen ved innan du fyller på vedmagasinet.
- Se till att ha en ordentlig glödbädd varje gång du fyller på vedmagasinet.
- Pyrelda inte.
 
Om draget är dåligt, ta reda på om skorstenen är rätt dimensionerad för din anläggning. Skorstensfejaren kan ge råd.

Ljusgrå och "flyktig" aska visar att du eldar rätt.

Det är förbjudet att elda avfall i en villapanna. Du får inte elda med hushållsavfall, mjölkkartonger, plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor och liknande. Skälet är att mer hälsofarliga ämnen kan komma ut med rökgaserna. Större mängder papper ska du heller inte elda, eftersom det bildas sotflagor som smutsar ner och kan vålla brand.

Hälsoeffekter

Utsläpp från vedeldning innehåller flera miljö- och hälsoskadliga ämnen. Röken innehåller bland annat ämnen som är cancerframkallande och ämnen som kan ge effekter på andningsvägar hos känsliga personer. Dessa effekter blir avsevärt värre vid felaktig eldningsteknik.

Besväras du av andras eldning?

Om du får besvär när någon eldar bör du alltid först kontakta den som eldar. Ta kontakt genast när besvär uppstår, så att den som eldar vet vilka förhållanden som orsakade besvären. Be denne kontrollera sin anläggning och eldningsteknik. Fortsätter besvären på grund av eldningen kan du kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: