Temperatur och drag

Temperatur
Temperaturen i en bostad bör inte understiga + 18°C  eller överstiga + 26°C  (vintertid). Sommartid kan högre temperaturer accepteras. Golvtemperaturen bör inte understiga + 16°C. I lokaler där rörelsehindrade, äldre och barn vistas, bör temperaturen vara minst + 20°C.

Luftens hastighet
Drag är en vanlig orsak till obehag. Höga lufthastigheter och luftrörelser måste kompenseras med högre lufttemperatur. Luftens medelhastighet bör inte överstiga 0,15 m/s. Vid inomhustemperatur över 24°C kan högre lufthastigheter accepteras.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: