Radon

Radon i inomhusluften beräknas varje år orsaka omkring 500 lungcancerfall i Sverige. Det är därför angeläget att vidta åtgärder för att minska exponeringen för radon i samhället. Den nationella handlingsplanen för radon har utformats med syfte att säkerställa att målmedvetna och långsiktiga insatser görs för att sänka befolkningens exponering för radon.

Radon i bostäder kan komma från tre olika källor:

  • Marken under och runt om huset, såväl den ursprungliga som fyllnadsmassor.
  • Byggnadsmaterialet (s k blå lättbetong).
  • Vatten som används i hushållet.  

För att få veta om dit hus har förhöjd radonhalt behöver du göra en radonmätning av halten av inomhusluften. Detta görs under vinterhalvåret med spårfilm (små plastdosor) som placeras i bostaden under tre månader. Samhällsbyggnadsförvaltningen hjälper gärna till genom opartisk rådgivning.

Tyvärr går det inte längre att söka radonbidrag. I statens budget för 2022 finns inga medel avsatta för bidraget. Det innebär att det varken finns pengar till nya ärenden eller till utbetalningar av tidigare ärenden.

Radonmätningar

Vill du göra en radonmätning? I så fall kan du kontakta någon av följande ackrediterade laboratorium för utplacering av mätutrustning eller provtagning av vatten. 

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: