Luftkvalitet

Luftkvaliteten i Gnosjö kommun har kontrollerats sedan början av 1990-talet. Sedan dess har luften förbättrats avsevärt.

Gnosjö kommun är med i Jönköpings läns Luftvårdsförbund som kontrollerar luftkvaliteten genom beräkningar och mätningar. Dessa har visat att EU:s miljökvalitetsnormer för kvävedioxid och partiklar inte överskrids inom kommunen.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Jan-Ove Rickardsson
tel 0370-33 10 93
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se