Egenkontroll

Den som yrkesmässigt bedriver en verksamhet är skyldig att utöva egentillsyn. Till skillnad från myndighetens offentliga kontroll är egenkontroll något som företaget själv ska utföra.

Kontrollprogrammet ska innefatta de kritiska punkterna i verksamheten och fastställas av miljö- och byggnämnden. Resultatet av kontrollen skall journalföras. Journalerna ska sparas och kunna visas upp vid tillsynsbesök. Resultatet från egenkontrollen är inte offentligt utan stannar på företaget.

För att underlätta arbetet har vi tagit fram ett antal olika mallar som är fritt att använda, skriva ut och kopiera. Ni hittar mallarna till höger.
 

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: