Inspektion av offentliga lokaler

Samhällsbyggnadsförvaltningen granskar t.ex. skolor, samlingslokaler och daghem. Vid inspektion kontrolleras buller, ventilation, fukt och mögel samt städrutiner.

Samhällsbyggnadsförvaltningen besöker även så kallade hygienlokaler, exempelvis frisersalonger, tatuerare, piercare/öronhåltagning, solarier och fotvårdssalonger. Där granskas utrymmen, skötsel och hygien.

Flera av dessa lokaler är anmälningspliktiga enligt miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälningsplikten gäller även för läkarmottagningar, tandläkarmottagningar, idrottsanläggningar, hotell, vandrarhem, campingplatser, m.fl.

Vid start av ny verksamhet måste anmälan göras till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Läs mer om detta under "Näringsliv och arbete" - "Tillstånd, regler och tillsyn".

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Jan-Ove Rickardsson
tel 0370-33 10 93
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

 

Formulär

Anmälan av olägenhet

 

Länkar

Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.