Fukt och mögel

Fuktmätning i källaren

Fukt i bostäder kan komma från flera olika källor. Fukt utifrån kommer t ex från marken, regn och smältvatten. Inifrån kommer fukten t ex från matlagning, duschning eller från byggmaterial. Normalt skall dessa källor inte orsaka några problem men vid exempelvis dålig ventilation eller slarv under byggtiden kan det uppstå problem.

Fukt och mögel i bostaden kan orsaka astma och andra luftrörsrelaterade besvär men även besvär så som irritation i ögon, näsa och trötthetskänsla.

Den relativa fuktigheten bör ej överstiga 45 % under en längre period. Dock kan en relativ luftfuktighet på under 20 % upplevas besvärande.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Jan-Ove Rickardsson
tel 0370-33 10 93
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se


Formulär

Anmälan av olägenhet


Länkar

Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fukt och mikroorganismer - seminarieserie 2017 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.