Tillsyn av enskilt avlopp

När din anläggning har varit i drift ett tag kommer vi att följa upp att allt blev som det var tänkt. Då kommer vi på ett tillsynsbesök och kontrollerar att anläggningen följer tillståndet, till exempel att den är placerad där den ska, att reningen fungerar och att du har bra koll på hur den ska skötas.

Efter detta uppföljande besök kommer fler tillsynsbesök att följa under avloppsanläggningens hela livslängd. Hur ofta vi kommer på tillsyn avgörs bland annat av hur beroende din avloppsanläggning är av kontinuerlig skötsel och var anläggningen ligger. En lågbelastad avloppsanläggning utan WC-utsläpp och som är belägen i en del av kommunen där vattendrag inte är så känsliga kommer därigenom att ha ett långt tillsynsintervall, medan en tekniskt avancerad avloppsanläggning i känsliga vattenskyddsområden kommer att besökas oftare.

Tillsynsbesök debiteras utifrån timtaxa fastställd av kommunfullmäktige.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: