Skötsel och underhåll

Fastighetsägaren är alltid ansvarig för skötsel, underhåll och drift av anläggningen. Se till att du får drift- och skötselinstruktioner av entreprenören och/eller leverantören.

För minireningsverk och liknande anläggningar ska leverantören även kunna tillhandahålla en mall för driftjournal samt slamsugningsinstruktion. Slamsugningsinstruktion bör placeras i anslutning till anläggningen så att renhållningsentreprenören gör rätt när det är dags för slamsugning. Felaktigt utförs slamsugning kan skada anläggningen.

Samla alla handlingar kring avloppsanläggningen i en pärm så finns de lättillgängliga.

Ju bättre anläggningen sköts desto längre håller den. Här får du tips på hur du sköter om din avloppsanläggning.

Tillsyn av enskilt avlopp>>>

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: