Avloppsanläggningar

Det är högre krav på avloppsanläggningar i områden med hög skyddsnivå, än i områden med normal skyddsnivå.

Följande anläggningar är exempel på anläggningar som är godkända i både hög och normal skyddsnivå:

  • Sluten tank för toalett med spolvolym högst 1 l + infiltration, markbädd eller gråfilter för bad‑, disk- och tvättvatten.
  • Torr lösning för toalett + infiltration, markbädd eller gråfilter för bad-, disk- och tvättvatten.
  • Minireningsverk
  • Gemensamhetsanläggning

Inom normal skyddsnivå är även markbädd med fosforfälla / fosforfällning och infiltration godkända anläggningar för toalett-, bad-, disk- och tvättvatten.

En gemensamhetsanläggning är en anläggning som är gemensam för flera fastigheter. Anläggningen kan vara antigen i form av något av ovanstående alternativ eller en ledning till en kommunal anslutningspunkt.

Vilka tekniker som passar bäst för dig kan du läsa om i ”Enskilt avlopp – vilken teknik passar dina förutsättningar?” samt på avloppsguiden.se.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: