Att anlägga enskilt avlopp

Om du inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet behöver du själv ordna rening av avloppsvattnet. Ska du göra en ny avloppsanläggning eller ändra den befintliga, måste du i god tid söka tillstånd eller göra en anmälan till samhällsbyggnadsnämnden. Här har vi samlat tips och råd för dig som ska anlägga eller åtgärda ditt avlopp.

  1. Förundersökning
  2. Ansökan/anmälan
  3. Handläggning
  4. Anläggningsarbete
  5. Kontrollrapport/utförandeintyg
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: