Buller

Bullerstörningar i en bostad kan bero på många olika saker. Det kan bl a bullra från fläktar, hissar, kompressorer, grannar, trafik, industrier och nöjeslokaler.

Om du störs av buller i bostaden så ska du i första hand vända dig till fastighetsägaren. Försök då att sakligt beskriva bullret, samt när du besväras av ljudet. Detta gör det lättare att lokalisera störningen. Får du inte hjälp av fastighetsägaren, eller om ljudet kommer från en annan fastighet, så kan du kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen. I menyn till höger finns ett webformulär samt en störningsdagbok på pdf där du kan notera återkommande störningar.

Efter en anmälan om buller utförs ofta en bullermätning. Bullermätningen ska göras av, eller på bekostnad av, den som orsakar bullret. Om ljudet överstiger gällande riktvärden meddelas anvisningar, eller också ges fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren ett föreläggande. Om åtgärder ej vidtas inom en viss tid kan Samhällsbyggnadsnämnden förelägga med vite.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida om buller>> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: