Alkohol och tobak

Här kan du hitta information om vad som gäller för serveringstillstånd. Tänk på att skicka in dina ärenden i god tid.

Administrationen av serveringstillstånd sker i samarbete med Värnamo kommun.

Serveringstillstånd alkohol

Servering av starköl, vin, spritdrycker och annan jäst alkoholhaltig dryck får bara göras av den som har serveringstillstånd. Det gäller alltid när man serverar alkoholhaltig dryck mot betalning eller ersättning. En drink som ingår i entréavgiften räknas också som servering. I det flesta fall behövs ett serveringstillstånd för att få servera alkoholdrycker. Men det finns undantag. Man behöver inget serveringstillstånd om alla nedanstående tre krav är uppfyllda:

  1. det är ett enstaka tillfälle för ett slutet sällskap där gästerna är inbjudna i förväg
  2. den enda kostnaden för gästerna är vad dryckerna kostat vid inköp
  3. det är i en lokal där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholhaltiga drycker

Exempel på när man inte behöver något serveringstillstånd är en privat bröllopsfest eller ett 50-årskalas.

Tobak

Tobaksbruket är fortfarande vårt största enskilda folkhälsoproblem och därför finns i Sverige ett regelverk med uttalat syfte att minska exponering och skador av tobak. Se lagen om tobak (SFS 2018:2088)

För att någon ska få köpa tobaksvaror gäller en åldersgräns på 18 år. Det är den som lämnar ut tobaksvarorna som ska förvissa sig om att mottagaren uppnått rätt ålder.

Kommunen kontrollerar att försäljning inte sker till minderåriga och ansvarar också för tillsyn av vissa rökfria miljöer.

Utökat rökförbud

Den 1 juli 2019 börjar nya regler om rökfria miljöer att gälla. Den nya lagen innebär att rökförbudet utökas till att omfatta fler utomhusmiljöer och fler produkter.

Läs mer om utökat rökförbud på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rökfria miljöer

För att skydda människor för passiv rökning finns det miljöer där det enligt tobakslagen är förbjudet att röka. I Sverige är det förbjudet att röka på förskolor, skolor, sjukhus, restauranger och i andra lokaler som är öppna för allmänheten.

Miljöer som ska vara rökfria

  • Lokaler som är avsedda för barnomsorg och skolverksamhet och på motsvarande områden vid förskolor och fritidshem.
  • Restauranger och andra serveringsställen.
  • Lokaler för hälso- och sjukvård.
  • Hotell, motell och pensionat ska kunna erbjuda rökfria rum.
  • Övriga lokaler. Rökning är förbjuden i lokaler som är öppna för alla, som exempelvis banklokaler, butiker, serviceinrättningar och biografer.

Vad säger lagen om rökning?

Tobakslagen ger personer som inte röker rätt till rökfria miljöer. Syftet med lagen är också att hindra eller fördröja att barn och ungdomar börjar röka. Den begränsar rökning i vissa lokaler och utrymmen.

Störs du av någon annans rökning?

Störs du av rökning i en lokal som ska vara rökfri ska du ta upp det med ägaren eller ansvariga personen för lokalen eller området. Det är den personen som ansvarar för att reglerna om rökfria miljöer följs. Om det inte blir någon förändring kan du vända dig till miljöavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen.


Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0370-33 10 00
Epost: samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Alkoholhandläggare
Emil Johansson
0370-37 70 58

emil.johansson2@varnamo.se

Dokument

Lagen om tobak och liknande produkter SFS 2018:2088 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Blanketter alkohol

Ansökan serveringstillstånd Pdf, 156.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om ändring Pdf, 226.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om upphörande Pdf, 123.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan serveringsansvarig Pdf, 99 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan catering Pdf, 168 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan provsmakning Pdf, 133.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga till ansökan Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Blanketter tobak

Ansökan tobaksförsäljning Pdf, 230.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Egenkontrollprogram tobak Pdf, 187.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om ändring Pdf, 213 kB, öppnas i nytt fönster.

Finansieringsplan Pdf, 195.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Upphörande av tobaksförsäljning Pdf, 215 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Socialstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tobaksfakta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.