Miljövårdsstipendium

Stipendiet utdelas som stöd och uppmuntran till enskild person, förening eller företag som utfört en berömvärd insats för att förbättra eller värna om miljön i Gnosjö kommun.

Stipendiekommittén består av:

Ordföranden i Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadschefen
Representant från Industriföreningen
Representant från Naturskydds-föreningen
Representant från LRF

För att lämna ett förslag till vem du tycker ska tilldelas miljövårdsstipendiet fyller du i formuläret nedan. Om du inte vill fylla i formuläret kan du istället ladda hem pdf-filen, skriva ut den, fylla i och skicka in.

Blankett för förslag till miljövårdsstipendiat Pdf, 292.6 kB.

Formulär för förslag till miljövårdsstipendium

Härmed föreslås att årets miljövårdsstipendium tilldelas:

Dina uppgifter
Du som lämnar förslag på stipendiemottagare fyller nedan i dina uppgifter.
§ 1 Gnosjö kommuns miljöpris utdelas som stöd och uppmuntran till enskild person, förening eller företag som utfört en berömvärd insats för att förbättra eller värna om miljön i Gnosjö kommun.

§ 2 Den årliga prissumman kan delas mellan flera miljöpristagare.

§ 3 Miljöpriset utdelas endast under förutsättning att lämpliga kandidater finns att tillgå.

§ 4 Samhällsbyggnadsnämnden skall genom gemensam annons för Kommunens övriga stipendier sista lördagen i augusti i ortspressen tillkännage att kommunens miljöpris kan sökas
och att skriftliga förslag skall vara kommittén tillhanda före den 30 september. Stipendiater kan även föreslås av stipendiekommittén.

§ 5 Miljöpriset utdelas i samband med kommunfullmäktiges decembersammanträde av ordföranden i Samhällsbyggnadsnämnden.

§ 6 Samhällsbyggnadsnämnden skall vara huvudman för verksamheten. Nämnden utser även representanter till stipendiekommittén. Kommunfullmäktige ställer årligen medel till
nämndens förfogande. Stipendiemedel kan reserveras från ett år till ett annat.

Stadgarna fastställda av Kommunfullmäktige 1992-03-26 § 23,
1996-08-29 § 77. Reviderat av Kommunfullmäktige 2015-10-29 § 169

 • 2017 HangOn AB
 • 2014 Lars Nilsson, Hyltan
 • 2013 David Kristoffersson
 • 2012 Folke Johansson, Söderby, Gnosjö
 • 2011 Hillerstorps Samhällsförening
 • 2010 Gnosjö Automatsvarvning AB, GNOSJÖ
  Olle Petersson, NISSAFORS
 • 2009 Garo AB, GNOSJÖ
  Projekt Kulturarv Marieholm
 • 2008 High Chaparral AB, KULLTORP
  Metallfabriken EVO AB, GNOSJÖ
  Seppo Halonen, GNOSJÖ
 • 2007 Martin Lindkvist, Rudö, HILLERSTORP
 • 2006 Inga Hagberg, Kulltorp
 • 2005 Norra Västbo biodlarförening
 • 2004 Konsum Gnosjö
  Stefan Göransson, Ekhult, Åsenhöga
 • 2003 Linnéa Förskola, Gnosjö
  Ingvar och Ulla Gustavsson, Slungsås, Hillerstorp
 • 2002 Marieholms Samhällsförening, Marieholm, Hillerstorp
  Per-Åke Andersson, Marieholm
  Lennart Johansson, Rannebo, Åsenhöga
 • 2001 Utdelades ej
 • 2000 Föreningen Store Mosse Nationalpark
 • 1999 Ingvar Andersson, Hagshestra, Gnosjö
  Bror Andersson, Hagshestra, Gnosjö
  Johan Malm, Hädinge, Värnamo
 • 1998 Furuvik Ytbehandling AB, Hillerstorp
  Gunnebo Troax AB, Hillerstorp
  GARO AB, Gnosjö
 • 1997 Utdelades ej
 • 1996 Personal vid JD Stenqvist AB, Nissafors
  Gnosjö Hjälper, Gnosjö
 • 1995 Utdelades ej
 • 1994 Utdelades ej
 • 1993 Gnosjö UV-kår, Gnosjö
  Bruno Johansson, Nybygget Kulltorp
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Samhällsbyggnadschef
Henrietta Isaksson
tel 0370-33 10 91
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se