Miljöutbildning för skolan

Gnosjö kommun medverkar till skolbarnens miljöutbildning genom att stötta utgivandet av Natur och miljöboken, ett läromedel i miljö avsett för grundskolans årskurs 4-6.

Materialet delas ut kostnadsfritt till skolorna, tack vare ett samarbete med kommunen, lokala företag och Natur och miljöbokens förlag.

Syftet med Natur och miljöboken är att ge uppväxande generationer bra miljökunskaper och på så sätt skapa förutsättningar för en bättre framtida miljö.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: