Fjärrvärme

Fjärrvärmeverket i Gnosjö

Fjärrvärme är en energieffektiv uppvärmningsform som ger stora fördelar både för klimatet och den lokala ekonomin.

Vilka arbetar med fjärrvärmenätet i Gnosjö?

Det är företaget Nevel AB som sköter drift och underhåll av fjärrvärmeanläggningarna och fjärrvärmenätet i Gnosjö. I möjligaste mån anlitar de även lokala entreprenörer och aktörer då det gäller utbyggnad, underhåll och service, vilket ger snabbare insatser samtidigt som det skapar lokala arbetstillfällen och en lokal kännedom om fjärrvärmenätet.

Mer information hittar du på Nevels kundsida för fjärrvärmeanläggningen i Gnosjö >>>  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

---------------------------------------

Fakta uppgifter på Nevel AB:s nya panncentral i Gnosjö:

Verksamhetsutövare

Nevel AB

Adress: Vasagatan 28
Postnr: 111 20 Stockholm
Orgnr: 559211-2394
Telefon: 0771-98 00 00

  • Fastighetsbeteckning: Del av Gårö 1:69, stationär anläggning i Gnosjö kommun
  • Driftstart: Anläggningen har tagits i drift vecka 47
  • Anläggningens typ: Medelstor förbränningsanläggning
  • Anläggningseffekte: 6,7 MW (inkl 0,7 MW rökgaskondensering)
  • Verkningsgrad: Verkningsgraden är 95-105% beroende på lastförhållandena
  • Reningsutrustningens typ: Rökgaskondensering och elfilter
  • Förväntat antal drifttimmar per år: ca 6500 timmar
  • Typ av bränslen: Fast biomassa; flis samt pellets som reserv och olja/bioolja som ytterligare reserv
  • Anläggningens sektor eller industrienhet: NACE: 3530, SNI-kod 35.300

NACE-kod enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden samt med användning av tillämplig standard för svensk näringsgrensindelning (SNI-kod).

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Nevel AB

Regionsansvarig
Per Ander
Tel: +46 733 484 794
per.ander@nevel.com

------------------------------

Samhällsbyggnadsförvaltningen

tel 0370-33 10 00
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Miljöinspektör
Mikael Lennartsson
tel 0370-33 10 95
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Energi- och klimatrådgivare
Jan-Ove Rickardsson
Tel: 0370-33 10 93
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se