Agenda 2030

Logga Agenda 2030

Agenda 2030 antogs av FN 2015 och syftar till att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Här hittar du information och länkar

Hållbar utveckling i Gnosjö kommun

I Gnosjö kommun har kommunfullmäktige antagit ett så kallat inriktingsmål som ska främja en hållbar utveckling. Inriktningsmålet är politikens viljeriktning för framtiden och ska spegla invånarnas demokratiska val. Inriktningsmålet för perioden 2021-2024 är:

  • Gnosjö kommun ska växa hållbart

Målet innebär att samtliga verksamheter ständigt ska bli lite bättre i sin kvalitet samtidigt som det inte får göras på bekostnad av varken den ekonomiska, sociala eller ekologiska hållbarheten.

Nyckeltal till stöd för uppföljning

Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, har samlat nyckeltal som man kan använda sig av för att följa upp vad arbetet med Agenda 2030-målen ger för resultat. Nyckeltalen, återfinns i den öppna och kostnadsfria databasen Kolada.

Ytterligare information om Agenda 2030

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: