Vad ska ansökan/anmälan innehålla?

Bygglovsansökan

- följande handlingar krävs:

 • Ansökan
 • Huvudritning (fasad, våningsplan, sektion) i skala 1:100.
 • Situationsplan inlämnas i skala 1:500.
 • Nybyggnadskarta (beställningsblankett finns i expeditionen på Samhällsbyggnadsförvaltningen) med planerad byggnad inritad


Anmälan

- följande handlingar krävs:

 • Anmälan
 • Ritningar (plan, fasad, VA, vent o.d.)
 • Anmälan för kontrollansvarig
 • Förslag till kontrollplan

Ytterligare handlingar kan behövas, som i så fall skall lämnas in på begäran.

Byggherren ansvarar helt för att en byggnad eller anläggning uppfyller de tekniska egenskapskrav som samhället ställer. Det innebär också att byggherren själv skall inhämta erforderliga tillstånd från, förutom samhällsbyggnadsnämnden, respektive myndigheter som berörs.

I detta fallet bör även följande beaktas:

 • Miljöbalken
 • Lagen om skydd mot olyckor
 • Arbetsmiljölagen
 • Va-lagen
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Samhällsbyggnads-
förvaltningen
Gnosjö kommun
33580 Gnosjö
tel 0370-33 10 00

E-post
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Bygglovshandläggare
Ingela Hilding
tel 0370-33 10 18

Selma Curan
tel 0370-33 10 40

Cornelia Johansson
tel 0370-33 10 46

Använd vår e-tjänst för beställning av byggnadskarta.

Beställning av nybyggnadskarta Öppnas i nytt fönster.