Slutbesked

Under byggets gång ska den kontrollansvarige se till att kontrollplanen följs och att begärda intyg skickas in till samhällsbyggnadsnämnden.

När alla handlingar sänts in och innan huset får tas i bruk ska nämnden ha utfärdat ett slutbesked som ett kvitto på att kontrollplanen har följts och att nämnden som tillsynsmyndighet inte funnit skäl att ingripa.

Finns det anmärkningar kan nämnden utfärda interimistiskt slutbesked så att byggnaden får användas innan återstående brister avhjälpts.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Epost
samhallsbyggnadsnamnd
@gnosjo.se

Bygglovshandläggare
Ingela Hilding
tel 0370-33 10 18

Selma Curan
tel 0370-33 10 40

Cornelia Johansson
tel 0370-33 10 46

Använd vår e-tjänst för beställning av byggnadskarta.

Beställning av nybyggnadskarta Öppnas i nytt fönster.