Myndigheter

Samhällsbyggnadsnämnden är den lokala myndighet som har tillsyn över byggnadsverksamheten i kommunen. Nämnden är skyldig att ingripa vid olovligt byggande. Samhällsbyggnadsnämnden ska verka för en god byggnadskultur och en god stads- och landskapsmiljö. För information och frågor om gällande bestämmelser på plan- och byggområdet bör du i första hand vända dig till samhällsbyggnadsnämnden i Gnosjö.

Länsstyrelsen har tillsyn över plan- och byggnadsväsendet i länet och ska samverka med kommunerna i deras planläggning.    

Boverket har enligt plan- och bygglagen den allmänna uppsikten över plan- och byggnadsväsendet i riket. Det innebär att verkets uppgift består i att mera långsiktigt följa utvecklingen inom plan- och byggområdet, utfärda föreskrifter och råd samt överväga behovet av regelförändringar. I princip tar Boverket ställning i enskilda byggärenden endast efter remiss från regeringen eller domstol.    

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Epost
samhallsbyggnadsnamnd
@gnosjo.se

Bygglovshandläggare
Ingela Hilding
Telefon: 0370-33 10 18

Selma Curan
Telefon: 0370-33 10 40

Cornelia Johansson
Telefon: 0370-33 10 46

Använd vår e-tjänst för beställning av byggnadskarta.

Beställning av nybyggnadskarta Öppnas i nytt fönster.