Kontrollplan

Kontrollplan enligt PBL, Plan- och bygglagen
Efter samrådet fattar samhällsbyggnadsnämnden beslut om en kontrollplan, om det inte är uppenbart obehövligt. I den anges vilken kontroll som ska ske, vilka intyg och andra handlingar som ska lämnas in till nämnden och vilka anmälningar som ska göras.

Kontrollen ska byggherren låta utföra, i första hand genom dokumenterad egenkontroll och i vissa fall av fristående sakkunniga.

Bara om det finns särskilda skäl utför samhällsbyggnadsnämnden kontroll genom sin personal.

Tillsyn under byggtiden utförs av byggnämnden. Det kan ske som oanmälda besök eller som föranmälda besök.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Epost
samhallsbyggnadsnamnd
@gnosjo.se

Bygglovshandläggare
Ingela Hilding
Telefon: 0370-33 10 18

Selma Curan
Telefon: 0370-33 10 40

Cornelia Johansson
Telefon: 0370-33 10 46

Använd vår e-tjänst för beställning av byggnadskarta.

Beställning av nybyggnadskarta Öppnas i nytt fönster.