Brandskydd och sotning

Brandskydd

Gnosjö kommun genom räddningstjänsten är väldigt mån av att du som privatperson och företagare har ett riktigt bra brandskydd. Vi vill också vara med och bidra att du får en säkrare vardag, få förståelse för vårt arbete och kan se eventuella risker. På denna sida hittar du bland annat elda utomhus, brandvarnare och säkerhet kring fyrverkerier.

Sotning

En stor del av alla bostadsbränder är relaterade till skorstenar och eldstäder. Sotning innebär att brännbara sotbeläggningar tas bort, vilket minskar risken för skorstensbrand och skadeverkningar vid en skorstensbrand minimeras. Sotning är en viktig del i att förebygga bränder i bostäder.

Kommunen är ansvarig för att sotningsverksamheten bedrivs enligt bestämmelser i Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778). I lagen anges bland annat att en kommun skall ansvara för att rengöring (sotning) utförs, samt att en brandskyddskontroll skall genom föras. Kommunen anger hur ofta sotning skall ske, samt hur sotningen organiseras och utförs. Lagen ger också kommunen rätt att efter ansökan låta fastighetsägaren själv utföra sotningen, detta under förutsättningen att det kan ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

 

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Räddningstjänsten via kommunvägledning:

0371-810 00, öppet helgfria vardagar mellan klockan 8 och 16 (lunchstängt 11.30 - 12.30).

E-post
Enheten för utvärdering och lärande

Har du frågor om sotning och eldstäder kan du kontakta GGVV sotning, ventilation och energiservice.

Skorstensfejarmästare
telefon 0371-141 53
jerry@ggvvsot.se

http://www.ggvvsot.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.