ett litet hus byggt av klossar på den stor grön gräsmatta.

Lediga tomter

Översiktskarta Gnosjö kommun

Kommunen erbjuder bostadstomter för småhus till försäljning i kommunens samtliga tätorter.

Vi har ingen tomtkö. Vid släpp av nya tomter tar vi under en period emot intresseanmälnigar och tilldelar därefter tomterna genom lottning. Information om tomtsläpp publiceras här och i våra sociala medier.

Se våra lediga tomter

Vi har tagit fram en interaktiv karta som du kan navigera i mellan de olika orterna och direkt se var vi just nu har lediga tomter. När du klickar på en tomt så får du fram mer information.

Interaktiv karta över lediga tomter i Gnosjö kommun Länk till annan webbplats.

Nya tomter på Storåvallen

Vi tar nu emot intresseanmälningar för nya tomter på Storåvallen i Hillerstorp. Vi har tagit fram ett speciellt formulär för att skicka in intresseanmälan för villatomterna på Storåvallen.

Fyll i intresseanmälan för villatomt på Storåvallen

Så här bokar / reserverar du en tomt

Vi erbjuder möjligheten att kostnadsfritt reservera en tomt i sex månader under tiden som du planerar ditt byggande.

Så här skickar du in intresseanmälan

För att anmäla ditt intresse, reservera en tomt eller att få en prisindikation behöver du fylla i ett formulär. Formuläret hittar du via länken nedan.

Formulär för att anmäla intresse eller reservera villatomt

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Telefon: 0370-33 10 00

Markfrågor

Har du markfrågor, vad god maila: kommun@gnosjo.se

Plan- och bygglovsfrågor

Har du plan- och bygglovsfrågor maila: samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se