Grannsamverkan

Grannars samverkan och samarbete med lokal polis är en metod att  minska det som kallas vardagsbrottsligheten. Grannsamverkan har också betydelse för tryggheten i området. Det ökar känslan av trygghet att veta att grannar bryr sig om varandra och varandras egendom.

Metoden är enkel. Genom nyfikenhet och engagemang kan grannar tillsammans bryta igenom den anonymitet som inbrott, stölder och skadegörelse sker i skydd av. Mångas vaksamhet blir ett effektivt skydd och ett larmsystem, som reagerar på det okända.

Hur startar man en grannsamverkan?

  • Ni bildar en grupp av grannar/närboende som vill samverka (5-20 hushåll).
  • Kontaktar kommunens samhällsutvecklare Lina Gerdin.
  • Ni får utbildning av polis och räddningstjänst.
  • Brottsförebyggande rådet hjälper er med bland annat information, material och skyltar.

Här hittar du mer information om bland annat Brottsförebyggande rådet.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Samhällsutvecklare
Lina Gerdin
tel 0370-33 10 19
lina.gerdin@gnosjo.se

Polisen
Elisabeth Lenander
tel 114 14
elisabeth.lenander@polisen.se