Adress- och lägenhetsregister

Adresser

Adresser behövs för flyttanmälan, folkbokföring, post m m. Om du är osäker på en adress till en byggnad eller fastighet kontakta teknik- och fritidsavdelningen. Det är kommunen som beslutar om adresserna och levererar dem till Lantmäteriet som distribuerar adressen vidare ut i samhället.

Lägenhetsregister

Riksdagen har beslutat att alla bostäder i Sverige ska föras in i ett lägenhetsregister och att folkbokföringsregistret ska innehålla lägenhetsnummer. Registret kommer att göra det enklare och billigare att framställa aktuell hushålls- och bostadsstatistik. Lägenhetsregistret berör personer som bor i lägenhet och alla som äger lägenheter.

Lägenhetsnummer
Det nya lägenhetsnumret består av fyra siffror och ska finnas anslaget på en väl synlig plats i byggnaden t ex i trappuppgång eller på lägenhetsdörr.

Meddela förändringar till kommunen
Ägare till flerbostadshus eller småhus med mer än en lägenhet är skyldiga att rapportera förändringar i lägenhetsbeståndet till kommunen. Det kan gälla nybyggnad, rivning, sammanslagning eller delning av lägenhet. Det är viktigt att lägenhetsnumret är fastställt innan inflyttning sker för att Skatteverket ska kunna folkbokföra.
 

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Kart/GIS-ingenjör
Marie Nilsson
tel 0370-33 10 67
marie.nilsson@gnosjo.se