Förpackningar och tidningar

Det är producenterna och inte kommunen som ansvarar för återvinningsstationerna och för insamling av förpackningar till återvinning. Producenterna samarbetar genom bolaget "Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB".

Alla förpackningar skall återvinnas. Förpackningarna får var och en själv transportera till någon av återvinningsstationerna. Alla förpackningar skall vara rengjorda så långt som möjligt.   

Glasförpackningar    
Flaskor och burkar skall vara ursköljda och utan lock eller kapsyler. Glaset skall färgsepareras d v s man skall dela på färgat och ofärgat glas.   

Metallförpackningar
Förpackningarna skall vara rengjorda och helst hoptryckta. Aluminiumfolie räknas också som metallförpackning.   

Pappersförpackningar
Hit räknas alla förpackningar som innehåller mer än 50% papper. Förpackningarna skall vara så väl hopvikta som möjligt. Mjölkpaket och liknande förpackningar skall vara ursköljda.   

Hårdplast- och mjukplastförpackningar
Hit räknas alla slag av burkar, flaskor, dunkar, småhinkar och askar av hård plast. Bärkassar, plastpåsar, plasttuber, refillpaket, frigolit, plastfolie. Förpackningarna skall vara rengjorda.

Tidningar
Hit räknas dags- och veckotidning, magasin, reklamblad, kataloger, broschyrer och skriv/ritpapper. Obs! Kuvert, Post-it lappar och vykort slängs som hushållsavfall/brännbart. Presentpapper, kartonger och påsar läggs i behållaren för pappersförpackningar.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB
tel 0200-88 03 11
gnosjo@ftiab.se

Länkar

Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB Länk till annan webbplats.