Samhällsföreningen Hillerstorpare

Gnosjö kommuns arkitekturpris 2019 går till samhällsföreningen Hillerstorpare gång på gång visar vad sann Gnosjöanda står för. Med ledorden gemenskap, omtänksamhet och delaktighet har föreningen, tillsammans med Leader Västra Småland samt lokala företag och organisationer, byggt en 130 meter lång pir vid Flatenbadets camping. Därmed har de skapat goda förutsättningar för möten och samvaro.

Ca 860 timmars ideellt arbete har lagts ner för att skapa denna pir som gör det möjligt för personer med funktionsvariationer att komma nära sjön och bada. Besökare som kommer sjövägen kan angöra bryggan vid piren och kanalbåten Svalan II kan lägga till och släppa av och på passagerare vid piren.

Pirens utformning smälter väl in i naturlandskapet samtidigt som detaljer på piren har djärva former och uttryck som tillsammans skapar en vacker och funktionell mötesplats för alla. Genom att ta tillvara på platsens värden har de skapat ett offentligt rum som harmonierar med naturens element och den befintliga landskapsmiljön i en fin helhet. Den kommer förgylla människors vardag och ökar kommunens attraktivitet, helt i enighet med prisets stadgar.

Tack för ert engagemang i vår kommun!

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Byggherre

Samhällsföreningen Hillerstorpare

Arkitekt

BSV arkitekter & ingenjörer AB