Bygga, bo och miljö

På de här sidorna hittar du information om allt ifrån vatten och avlopp, avfall, sotning till hur du kan leva miljövänligt. På denna sida hittar du även information om pågående planering i kommunen samt hur du hittar ny bostad eller söker bygglov. Om du funderar på att flytta till Gnosjö kommun hittar du också samlad information kring det här, bland annat om de olika tätorterna och hur du hittar en bostad.

Handläggningstider

Antalet ansökningar på bl.a bygglov och efterfrågan på rådgivning om lov/anmälan via e-post och telefon är fortsatt stort. Vi har ändrat våra arbetsrutiner för att göra vad vi kan för att hålla nere handläggningstiderna. Vi har 10 veckor på oss att handlägga lovärenden (bygg-, rivning- och marklov) och förhandsbesked enligt lag. Om ditt ärende tar längre tid än 10 veckor så har du rätt till reducerad avgift. Vår ambition är att ha så korta handläggningstider som möjligt.

Tänk på att skicka in din ansökan i god tid.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknisk chef
Jan Sandberg
tel 0370-33 10 00
jan.sandberg@gnosjo.se

Samhällsbyggnads-förvaltningen

Samhällsbyggnadschef
Henrietta Isaksson
Telefon: 0370-33 10 91

Skicka e-post tillsamhällsbyggnads-förvaltningen