Mobbning, trygghet, säkerhet

Likabehandling/plan mot diskriminering och kränkande behandling

Varje förskola/skola har upprättat en plan mot diskriminering och kränkande behandling utifrån en kartläggning av verksamheten. Dessa planer följs upp och revideras årligen. Ingen elev ska behöva vara rädd i skolan. Att elever känner sig trygga och trivs i skolan är en förutsättning för fungerande inlärning. Varje form av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ska åtgärdas. Det förebyggande arbetet är en viktig del för att eliminera mobbning.
 

Mobbning

Samtliga skolor i kommunen bedriver ett förebyggande arbete mot kränkande behandling och mobbning. Omfattningen av arbetet varierar dock mellan olika skolor, bland annat beroende på hur vanligt det är med mobbning på skolan. Varje skola utformar själv sitt arbete mot mobbning för att förebygga och åtgärda mobbning. 
 

Olyckor och kriser

Olyckor och kriser är svårt att helt värja sig mot trots förebyggande arbete. Vid varje skola finns en plan för krishantering samt konkret materiel att använda när situationer uppstår. Inom kommunen finns också en krishanteringsgrupp.

Sidansvarig: Elisabet Knutsson

Senast uppdaterad: 2015-08-12

Kontakta oss

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Läroverksgatan 17
335 32 Gnosjö
tel 0370-33 11 48, 33 11 49

E-postadress
ku@edu.gnosjo.se

Kultur- och utbildningschef
Anette Skötte
tel 0370-33 11 62
anette.skotte@edu.gnosjo.se