Grundskola

Vision: "Vi bygger grunder för livet"

I Gnosjö kommuns grundskolor går ca 1220 elever (förskoleklassen inräknad). Gemensamt för skolorna i kommunen är bland annat en satsning på att fler elever ska nå godkända betyg.

Skolutvecklingsarbetet går i första hand ut på att öka barnens och elevernas måluppfyllelse. Det innebär att varje skola strävar efter att utveckla barns och elevers lärande och utveckling.

F-6 skolor finns i Hillerstorp, Kulltorp, Åsenhöga och Gnosjö. Fritidshemmen är lokaliserade till dessa skolenheter.

7-9 skolor finns i Hillerstorp och Gnosjö.

I Gnosjö kommun finns inga friskolor.

Sidansvarig: Elisabet Knutsson

Senast uppdaterad: 2019-10-17

Kontakta oss

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Läroverksgatan 17
335 32 Gnosjö
tel 0370-33 11 48, 33 11 49

E-postadress
ku@edu.gnosjo.se

Kultur- och utbildningschef
Anette Skötte
tel 0370-33 11 62
anette.skotte@edu.gnosjo.se

Tf Kultur- och utbildningschef
Gunnar Crona
tel 0370-33 11 62
gunnar.crona@edu.gnosjo.se

Gnosjö rektorsområde
Expedition
Läroverksgatan 17
335 32 Gnosjö
tel 0370-33 11 48, 33 11 49

Hillerstorps rektorsområde
Expedition
Kävsjövägen 4
335 73 Hillerstorp
tel 0370-33 33 00