Planeringsdagar/Stängt

Förskole- och fritidshemsverksamheten kan stänga en dag per termin för verksamhetsutveckling. Detta medför ingen reducering av avgiften. Eventuell stängning ska meddelas föräldrarna minst två månader i förväg.

Höstterminen 2019 är kommunala förskolor helt stängda onsdagen den 11 september. Fritidshemmen är den dagen stängda på eftermiddagen.

Vårterminen 2020 är kommunala förskolor stängda torsdagen den 28 maj.

 

Sidansvarig: Kerstin Sveningsson

Senast uppdaterad: 2019-07-02