Förskola 1-5 år

Förskoleverksamheten lägger grunden för ett livslångt lärande och skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar i den. Förskolepedagogiken, där leken har stor betydelse, bygger på barns lust och nyfikenhet och behov av att få utforska sin tillvaro. Pedagogiken utgår från en syn på barnet som kompetent och med stora inneboende resurser.

Vår verksamhet ska vara ett komplement till hemmet och bidra till ditt barns utveckling. Den ska också vara ett stöd för dig som förälder och göra det möjligt för dig att förena yrkesarbete eller studier med ditt föräldraskap. Även alla barn i åldern 1-5 år vars föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga med yngre syskon har rätt att få plats i förskola eller familjedaghem. Barnen erbjuds en vistelsetid om 15 tim/vecka.

Förskolorna har ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna har en viktig roll att delta i inskolningen. Den dagliga föräldrakontakten är viktig. Alla föräldrar erbjuds utvecklingssamtal en gång per termin. Föräldrarna är på olika sätt delaktiga i samarbete och utveckling av verksamheten. Förskolorna har aktiva forum för föräldrasamverkan, där föräldrarna framför sina och övriga föräldrars tankar och funderingar kring förskolans arbete.

Förskolans pedagogiska arbete bedrivs enligt förskolans läroplan,
Lpfö-98/10 och övriga styrdokument.

I de olika kommundelarna finns sammanlagt 13 kommunala förskolor, tre fristående förskolor samt pedagogisk omsorg (familjedaghem).

Allmän förskola för 3-5-åringar

Allmän förskola, 525 avgiftsfria timmar/år, erbjuds fr o m höstterminen det år barnet fyller tre år. Verksamheten är avgiftsfri och följer skolans läsårstider och lovdagar.

Allmän förskola 2019-2020PDF

Sidansvarig: Kerstin Sveningsson

Senast uppdaterad: 2019-08-09

Kontakta oss

Administratör
Tfn 0370-33 11 51
barnomsorg
@edu.gnosjo.se


E-tjänst

Länk till e-tjänsten för 
förskola/fritidshemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Förskolans läroplan

Länk till Lpfö 18PDF

 

Barnkonventionen

Länk till barnkonventionenPDF