Förskola och fritidshem

Vision: "Vi möter nya möjligheter varje dag"

Alla våra verksamheter ska präglas av kvalitet, inflytande, glädje och lärande - vi strävar efter att du som förälder ska uppleva det.

Förskolan är det första steget i ditt barns utveckling. I förskolan, liksom i pedagogisk omsorg (familjedaghem) och fritidshem, bildar omsorg, fostran och lärande en helhet.

Varje år utvärderar och granskar personalen kvaliteten i sitt eget arbete för att synliggöra vad som är bra och vad som kan förbättras. Vi har välutbildad personal som sätter en ära i att utforma en verksamhet som blir så bra som möjligt för ditt barn.

Sidansvarig: Kerstin Sveningsson

Senast uppdaterad: 2016-12-19

Kontakta oss

Administratör
Kerstin Sveningsson
tel 0370-33 11 51
kerstin.sveningsson
@edu.gnosjo.se


E-tjänst

Länk till e-tjänsten för 
förskola/fritidshemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Förskolans läroplan

Länk till förskolans läroplan (Lpfö98)PDF

 

Barnkonventionen

Länk till barnkonventionenPDF