Elevhälsa

Elevhälsans arbete handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar för inlärning hos alla elever. Enligt skollagen är elevhälsans uppdrag att verka hälsofrämjande, förebyggande och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Målet för elevhälsans arbete är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för varje elev, det vill säga att eleven ska må bra och nå goda studieresultat utifrån sina förutsättningar.

Elevhälsoteam

På varje skola finns ett elevhälsoteam som rektor leder och ansvarar för. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser.

Kommunens övergripande elevhälsoarbete leds av elevhälsochefen.

Skolornas elevhälsoteam innefattar:

Kontakt

Ta gärna en kontakt med skolsköterska, kurator och specialpedagog på din skola. Kontaktuppgifter finns under fliken för varje profession.

Synpunkter på elevhälsans verksamhet lämnas till elevhälsochefen.

Hjälp till barn och unga som mår dåligt

Det finns olika anledningar till att barn och unga mår dåligt. Om du känner att du inte mår bra får du tips här vart du kan vända dig och för att få hjälp.

Mer information

Skolverket informerar om elevhälsalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barn – och ungdomshälsan i Värnamolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ungdomsmottagningen i Jönköpings län onlinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UMOlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1177länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Sidansvarig: Elisabet Knutsson

Senast uppdaterad: 2019-05-02

Utvecklings- och elevhälsochef
Camilla Hansson
tel 0370-33 11 59
camilla.hansson@edu.gnosjo.se