Elevhälsa

Vid varje skola finns ett elevhälsoteam som rektor ansvarar för. Elevhälsoteamet kan hjälpa till med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Målet för elevhälsans arbete är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för varje elev, det vill säga att eleven ska må bra och nå goda studieresultat utifrån sina förutsättningar.

Skolhälsovård

Alla elever från förskoleklass upp till och med gymnasiet erbjuds skolhälsovård. Skolhälsovården heter numera Elevhälsans medicinska insats och är en del av elevhälsoteamet. Vi arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande. Hälsobesök och vaccinationer erbjuds enligt rekommendationer och föreskrifter från Socialstyrelsen.

All verksamhet är kostnadsfri. Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt enligt hälso- och sjukvårdslagen. Genom skolsköterskan kan du få tid för besök hos skolläkaren.

Kurator och psykolog

Skolkuratorn ingår i skolans elevhälsoteam och arbetar för att skapa en god miljö för elevers hälsa, lärande och utveckling. Kontakta skolkuratorn om du som elev eller förälder behöver råd och stöd av någon utomstående. Det kan handla om att få vägledning och hjälp i frågor som rör någon form av problematik i familjen, skolan, i relationer med kompisar eller något annat som oroar dig. Vi tar emot alla frågor och funderingar och kan även hjälpa dig vidare till andra om det behövs. Vi har tystnadsplikt och den kan enbart brytas med ditt godkännande eller om det skulle framkomma något mycket allvarligt som innebär att du eller någon annan behöver skydd från samhället.


Hjälp till barn och unga

Länk till mer information om hjälp till barn och unga som mår dåligt.

Sidansvarig: Elisabet Knutsson

Senast uppdaterad: 2018-12-14

Kontakta oss

Utvecklings- och elevhälsochef
Camilla Hansson
tel 0370-33 11 59
camilla.hansson@edu.gnosjo.se

Skolsköterskor
Bäckaskolan 7-9
Carolina Mårtensson
tel 0370-33 11 53

Bäckaskolan F-6
Ingrid Banati Garbac
tel 0370-33 11 04
ingrid.banatigarbac@edu.gnosjo.se

Åsenhögaskolan, Åvikenskolan och Kulltorpsskolan
Anna Claesson
tel 0370-33 33 22
anna.claesson@edu.gnosjo.se

Hillerstorpsskolan
Eva-Lena Kothe
tel 0370-33 33 05
eva-lena.kothe@edu.gnosjo.se

GKC
Skolsköterska m. ledningsansvar

Agneta Stacke
tel 0370-33 14 27
agneta.stacke@gkc.se

Skolkuratorer
Bäckaskolan 7-9
Louise Andersson
tel 0370-33 11 54
louise.andersson@edu.gnosjo.se

Bäckaskolan F-6
Susanne Abrahamsson
tel 0370-33 12 35
susanne.abrahamsson@edu.gnosjo.se

Åsenhögaskolan, Åvikenskolan och Kulltorpsskolan
Marie Håkansson
tel 0370-33 33 21
marie.hakansson@edu.gnosjo.se

Hillerstorpsskolan
Annica Boberg
tel 0370-33 33 04
annica.boberg@edu.gnosjo.se

GKC
Melina Zenkovic
tel 0370-33 14 13
melina.zenkovic@gkc.se

Skolpsykolog
Har du frågor som berör skolpsykolog kontakta rektor på respektive skola