Kultur- och musikstipendier

I Gnosjö kommun delas varje år ut ett kulturstipendium. Välkommen att söka eller nominera kandidater till kulturstipendiet.

Kulturstipendium

Gnosjö kommuns kulturstipendium på 10 000 kr utdelas varje år som stöd och uppmuntran för förtjänstfull verksamhet inom skilda konstnärliga och kulturella områden till personer som gjort bemärkt insats. Medlen kan även sökas av studerande inom kulturområdet.

Kulturstipendium tilldelas personer som är födda eller bosatta inom kommunen eller som på annat sätt har särskild anknytning till kommunen. Kultur- och utbildningsförvaltningen beslutar om vem eller vilka som ska få kulturstipendium.

Musikstipendium

Eva Norles och Roland Norles fond för musikutbildning utdelar vartannat år ett stipendium på 10 000:- för utbildning och utveckling inom musik. Sökande kan vara enskilda personer eller grupper, körer eller andra sammanslutningar inom musikområdet. Stipendiet kan avse utbildning, resor, kurser, inköp av instrument etc. Eftersom formerna för musikstipendiets fortsättning är under arbete kommer inget stipendie delas ut 2017.

Sidansvarig: Anette Svensson

Senast uppdaterad: 2018-05-16

Kontakta oss

Kultursekreterare
Anette Svensson
tel 0370-33 11 33
anette.svensson@gnosjo.se