Ansvarsfördelning kommun och landsting

Huvudregeln är att du, vid behov av hälso- och sjukvård, i första hand kontaktar din vårdcentral.

I vissa fall har kommunen ansvaret för hälso- och sjukvård. Det gäller personer som:
- bor i särskilt boende eller på korttidsvistselse.
- har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet (hemsjukvård, hemrehabilitering).
- har behov av hjälpmedel.

Hälso- och sjukvård i det egna hemmet kan vara ett alternativ till den sjukvård och rehabilitering som ges på vårdcentraler och sjukhus. Hemsjukvården är till för personer som inte själva kan ta sig till vårdcentral eller annan vårdgivare. Behovet ska vara sammanhängande över tid och insatserna planeras noggrant. Det finns inga åldersgränser för att få kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser.  

I verksamheten tjänstgör sjuksköterskor med olika specialiteter, arbetsterapeuter och sjukgymnaster samt undersköterskor. Det är alltid vårdcentral och sjukhus som ansvarar för läkarinsatser.

Sidansvarig: Anne Ericsson-Ling

Senast uppdaterad: 2018-09-12

Kontakta oss

Gnosjö vårdcentral
Järnvägsgatan 49, Gnosjö
tel 010-244 80 15
www.lj.se/gnosjovardcentrallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gnosjö kommun

Sjuksköterska
tel 0370-33 13 30

Arbetsterapeut
(Gnosjö, Åsenhöga, Nissafors)
Anna Gardell
tel 0370-33 13 37
anna.gardell@gnosjo.se

Arbetsterapeut
(Hillerstorp, Marieholm, Kulltorp)
Malin Jönrup
tel 0370-33 13 95
malin.jonrup@gnosjo.se

Arbetsterapeut
(seniorboende, minnesteam)
Jennie Liljendahl
tel 0370-33 34 28
jennie.liljendahl@gnosjo.se

Sjukgymnast
Olle Eklund
tel 0370-33 13 36
olle.eklund@gnosjo.se

Sjukgymnast
Alida Gunster
tel 0370-33 34 27
alida.gunster@gnosjo.se