Fritt val i hemtjänsten


(Lagen om valfrihet)

I Gnosjö kommun tillämpas från den 1 februari 2011 fritt val inom hemtjänsten. Detta innebär att det blir möjligt att själv välja vem man vill ska utföra hemtjänstinsatserna.

Det är upp till varje kommun att bestämma vilka krav en entreprenör ska uppfylla för att bli godkänd som utförare av hemtjänst i kommunen. De krav som Gnosjö kommun ställer på en entreprenör kan hittas i förfrågningsunderlaget (se spalten till höger).
 
För att få mer information om vilka utförare av hemtjänstinsatser som går att välja i Gnosjö kommun, kontakta kommunens biståndshandläggare. Det är möjligt för den som har hemtjänst att när som helst byta utförare.
 
Även om fritt val inom hemtjänsten innebär att andra än Gnosjö kommun kan utföra hemtjänst, är kommunen fortfarande ytterst ansvarig. Detta innebär att Gnosjö kommun ansvarar för att följa upp alla utförare (interna och externa) och garantera kvaliteten.

Sidansvarig: Anne Ericsson-Ling

Senast uppdaterad: 2017-09-27

Gnosjö kommun 335 80 Gnosjö
Besöksadress Storgatan 15
Telefon 0370‑33 10 00