Psykisk funktionsnedsättning

För personer med psykisk funktionsnedsättning finns hjälp i hemmet i form av boendestöd, möjlighet till sysselsättning och gemenskap.

Hjälp i hemmet - boendestöd

Boendestöd är en insats som syftar till att öka möjligheten för personer med psykiskt funktionsnedsättning att leva ett normalt vardagsliv och är kostnadsfritt. Boendestödet kan handla om:
- att strukturera vardagen
- ge samtalsstöd
- stärka självförtroende
- etablera relationer m m

Dagverksamhet

Dagverksamheten på Vältgatan erbjuder psykiskt funktionsnedsatta följande:
- en plats för att dela gemenskap med andra människor.
- stöd i det dagliga livet.
- arbetsträning och sysselsättning av varierande slag.

Ansökan

Ansökan görs hos biståndsenheten.

Sidansvarig: Ajsa Elezovic

Senast uppdaterad: 2018-03-27

Gnosjö kommun 335 80 Gnosjö
Besöksadress Storgatan 15
Telefon 0370‑33 10 00