Att starta miljöfarlig verksamhet

De flesta företag påverkar vår miljö eller hälsa på något sätt. Många verksamheter, såsom verkstäder, fordonstvättar, tryckerier, lackeringsverkstäder och andra som använder mycket lösningsmedel är anmälnings- eller tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter.    

I miljöprövningsförordningen (2013:251länk till annan webbplats) kan du se om din verksamhet klassas som A, B eller C-verksamhet.    

Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet
För att få driva vissa större miljöfarliga verksamheter, s.k. A- och B-anläggningar, krävs tillstånd. Som verksamhetsutövare söker du tillstånd hos miljödomstol (A) eller länsstyrelse (B) innan verksamheten påbörjas.    

Anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet   
Anmälningspliktiga verksamheter (C) ska anmälas skriftligt till Samhällsbyggnadsförvaltningen senast 6 veckor innan verksamheten skall startas. Även när verksamheten ändras på ett sätt som är av betydelse från miljösynpunkt ska detta anmälas till tillsynsmyndigheten i god tid (6 veckor) innan ändringen genomförs.

Du som driver en miljöfarlig verksamhet är skyldig enligt miljöbalken att ha kontroll på den egna verksamheten.

Sidansvarig: Jan-Ove Rickardsson

Senast uppdaterad: 2018-09-12