Välkommen till Kommunfullmäktiges sammanträde 29/11-2018

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 29 november 2018, kl 18.30 i kommunhuset, Gnosjö. Allmänheten hälsas välkommen att närvara vid sammanträdet. Det finns också möjlighet att följa sammanträdet i en direktsändning, här på hemsidan. Länk till visning av sammanträdet. Några dagar efter mötet kan du se sändningen i efterhand.

Föredragningslista

 • Val av kommunfullmäktiges presidium.
 • Val av ledamöter och ersättare till nämnder och styrelser m m 2019 – 2022.
 • Revidering av riktlinjer för god ekonomisk hushållning.
 • Revidering av Kommunplan 2019 – 2021.
 • Revidering av nämndplaner 2018 och 2019 samt kommunplan 2018 inkl. viktningsmodell.
 • Taxor 2019.
 • Taxor och avgifter för räddningsnämnden 2019.
 • Taxa för renhållning 2019.
 • Offentlig toalett och cykelcentral i Hillerstorp.
 • Överföring av budgetmedel från lönerevisionen.
 • Riktlinjer för representation.
 • Utökning av parkering med mera vid Bokskogens förskola.
 • Inköp av fastigheten Hornabo 1:64.
 • Beredskap inom deltidsorganisationen.
 • Räddningsnämndens helårsprognos 2 med budgetuppföljning per den 31 augusti 2018.
 • Styrdokument för samspel mellan politik och tjänstemän.
 • Riktlinjer för styrdokument.
 • Framställan om medel från Kamratstödet Gnosjö.
 • Arvodesreglemente, mandatperioden 2019 -2022.
 • Komplettering av bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL18).
 • Skattesats för 2019.
 • Principer för inkallande av ersättare.
 • Val av kompletterande nämndeman.
 • Fyllnadsval, Ronny Andersson (SD).

Handlingar till ärendena och den kompletta kallelsen hittar du i kommunens webbdiarium, de finns även tillgängliga på kommunkansliet.

Sidansvarig: Susann Gustavsson

Senast uppdaterad: 2018-11-23