Inbjudan till samrådsmöte

Samhällsbyggnadsnämnden inbjuder härmed till samrådsmöte angående förslag till detaljplan för fastigheten Hillerstorp 2:77 m.fl. (Axelent) i Gnosjö kommun.

Ni inbjuds till ett samrådsmöte för information och diskussion angående rubricerad detaljplan

Om ni inte kan närvara vid mötet och har synpunkter på förslaget så ber vi er att skicka in dessa till Samhällsbyggnadsnämnden under adress Samhällsbyggnadsnämnden, 335 80 Gnosjö eller samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se. Senast den 3 maj 2018 vill vi ha era synpunkter på förslaget.

Vi vill gärna veta hur många som kommer på samrådsmötet och ber er därför att kontakta planarkitekt Emelie Alsén på telefon 0370-33 10 69 eller mail emelie.alsen@gnosjo.se för anmälan till mötet.

Plats: Axelent Villan, Kävsjövägen 11, Hillerstorp
Tid: torsdagen den 26 april 2018 klockan 18.00

Om du önskar ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta planarkitekt Emelie Alsén, telefon 0370-33 10 69.

GNOSJÖ KOMMUN

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Sidansvarig: Susann Gustavsson

Senast uppdaterad: 2018-04-17