Förändring kring den kommunala avfallshanteringen

I och med årsskiftet togs det kommunala ansvaret för hushållsavfall (renhållning och slam) över av kommunalförbundet SÅM. SÅM står för Samverkan Återvinning Miljö, och är ett kommunalförbund som Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner tillsammans bildat. Från och med den 1 januari är det alltså SÅM som sköter insamling och hantering av hushållsavfall samt ansvarar för återvinningscentralerna i samtliga fyra kommuner.

Varför kommunalförbund?

SÅM är ett nytt GGVV-gemensamt steg med fokus på en bättre miljö. Syftet är främst att öka servicegraden till kommunernas medborgare, samt att bidra till en god miljö genom att utveckla en långsiktigt hållbar verksamhet. Ett konkret mål är att förbättra förutsättningarna för att ta regionen högre upp i den så kallade avfallstrappan, mot mer förebyggande, återanvändning och återvinning.

  • Ökad konsumtion medför ökade avfallsmängder. Vi vill arbeta med att hjälpa hushållen minska sitt avfall, och även återanvända och återvinna det avfall som redan uppstått. Vi måste alla hjälpas åt och dra vårt strå till stacken för en framtid som håller länge, säger Lars-Erik Andersson, som är förbundsdirektör för SÅM.

 

Vad innebär förändringarna?

Sophämtningen, slamtömningen och återvinningscentralerna kommer i första skedet att fungera precis som de tidigare gjort, med den nyheten att medborgare nu har möjlighet att nyttja återvinningscentraler i samtliga fyra kommuner. Viktigt att notera är att man från och med den 1 januari kontaktar SÅM istället för kommunen i frågor som rör avfallshantering och återvinningscentraler, att renhållningsfakturan framöver betalas till SÅM.

På sikt kommer även ett nytt avfallssystem att införas i samtliga GGVV-kommuner, ytterligare information om detta kommer att komma i god tid innan förändringen genomförs.

Ytterligare information om det nya förbundet finns på www.samiljo.selänk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter SÅM:
Telefon: 010-414 47 00
(Öppettider mån-tors 08:00-16:00, fre 08:00-15:00,
lunchstängt 12:00-13:00)
E-post: kontakt@samiljo.se
Adress: Centralplan 5, 568 30 Skillingaryd

Sidansvarig: Susann Gustavsson

Senast uppdaterad: 2018-01-11